About Us

เหรียญไทย กรุ๊ป อยู่คู่กับอุตสาหกรรมกระดาษมากว่าครึ่งศตวรรษ กับก้าวแรกในการเป็นตัวแทนจําหน่ายกระดาษในประเทศ ในนาม บริษัท เหรียญไทยบุญกิจ จํากัด

ปัจจุบัน เหรียญไทย กรุ๊ป แตกกิ่งก้านสาขาขยายบริการ เริ่มจากการจัดจําหน่าย การผลิตไปจนถึงการให้คําปรึกษาที่ครอบคลุมในเรื่องกระดาษและสิ่งพิมพ์

โดยทั้ง 6 บริษัทในเครือ ต่างมีความเชี่ยวชาญ มีความพร้อมและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่าน โดยยึดหลักการและวิสัยทัศน์เดียวกัน ซึ่งพร้อมจะเติบโตและก้าวไปพร้อมกับลูกค้าทุกๆท่านอย่างยั่งยืน

บริษัทในเครือ เหรียญไทย กรุ๊ป ได้แก่

  1. บริษัท เหรียญไทยบุญกิจ จำกัด (RTB)
  2. บริษัท วัฒนบุญและบุตร จำกัด (WTB)
  3. บริษัท ไทยโปรดัคท์ เปเปอร์มิลล์ จำกัด (TPM)
  4. บริษัท เปเปอร์แพ็ค จำกัด (PP)
  5. บริษัท เหรียญไทยเยื่อและกระดาษ จำกัด (RPP)
  6. บริษัท ร็อคซี่ เปเปอร์ จำกัด (ROXY)
ปรัชญา

เหรียญไทย กรุ๊ป ยึดหลักการทำธุรกิจบนความซื่อสัตย์และสุจริต เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน เราพร้อมให้บริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรู้ใจ โดยเน้นย้ำความสุขในการทำงานของทีมงานทุกคนที่ผูกพันกันเหมือนครอบครัว ท่ามกลางบรรยากาศของบ้านหลังใหญ่ที่มุ่งมั่นไปสู่ความสำเร็จด้วยกัน

“เติบโตอย่างยั่งยืน ก้าวไปอย่างมั่นคง บนพื้นฐานความสุจริตและซื่อตรง”

สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

เหรียญไทย กรุ๊ป เชื่อมั่นในการก้าวเดินและพัฒนาไปด้วยกันในทุกๆด้าน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการลดผลกระทบของการบริหารจัดการและการดำเนินงานของบริษัท ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม

หนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจน คือ การจัดจำหน่ายสินค้าที่ได้รับการรับรองว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว ซึ่งเป็นฉลากที่รับรองผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และ Forest Stewardship Certification (FSC) ซึ่งเป็นใบรับรองระดับนานาชาติว่าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการตัดไม้ทำลายป่า

สำหรับในภาคการผลิต บริษัทในเครืออย่าง บริษัท ไทยโปรดัคท์ เปเปอร์มิลล์ จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญในส่วนนี้ โดยใช้วัตถุดิบที่หมุนเวียนมาใช้ใหม่ หรือกระดาษรีไซเคิล 100% อีกทั้งยังเลือกใช้พลังงานสะอาดจำพวกชีวะมวล รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการบำบัดน้ำเสียก่อนจะปล่อยน้ำกลับคือสู่ชุมชน

ทุกบริษัทได้ยึดหลักและดำเนินนโยบายที่มีเป้าหมายในการต่อยอดการเติบโตและสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจเช่นเดียวกับด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นอย่างดีที่สุด