บริษัท เหรียญไทยเยื่อและกระดาษ จำกัด (RPP)

เหรียญไทยกรุ๊ป ได้เล็งเห็นถึงความต้องการในบรรจุภัณฑ์ซึ่งมีปริมาณการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความหลากหลายของสินค้าในรูปแบบต่างๆ

บริษัท เหรียญไทยเยื่อและกระดาษ จํากัด จึงได้ถือกําเนิดขึ้น เพื่อคอยคัดสรรกระดาษชนิดต่างๆ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าสําหรับงานบรรจุภัณฑ์ทุกๆประเภท ทุกๆความเป็นไปได้ บนคุณภาพที่ลูกค้าพึงพอใจที่สุด
Contact Us
บริษัท เหรียญไทยเยื่อและกระดาษ จำกัด
56 ซ.พระราม 3/53 ถ.พระราม 3 บางโพงพาง ยานนาวา กทม. 10120
02 683 0570-9
02 294 4417
customercare-rtb@reanthai.co.th